نحوه ارسال کالا :

1-زمان ارسال کالا برای شهر تهران 1 الی 2 روز کاری و با پیک بصورت پس کرایه می باشد.

2-زمان ارسال کالا برای حومه تهران 1 الی 2 روز کاری با تیپاکس بصورت پس کرایه می باشد.

3-زمان ارسال کالا برای شهرستان 1 الی 2 روز کاری با تیپاکس بصورت پس کرایه و همچنین امکان ارسال با اتوبوس بصورت پس کرایه می باشد.