فیلتر کر درایر دانفوس Danfoss مدل 48DC 023U4381

مشخصات, قیمت و خرید فیلتر کر درایر دانفوس Danfoss مدل 48DC

DANFOSS

واتساپ دهید

20 قلم

فیلتر کر درایر دانفوس Danfoss مدل 48DC 023U4381

کردرایر قطعه ای است به شکل یک هستۀ جامد درسیستم فیلتراسیون که درمرکزفیلتر قرار دارد کر درایر نامیده می شود. ومواد خارجی مانند رطوبت، خاک، روغن، و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد. کر درایرها انواع واقسام گوناگونی دارند و از جذب کننده های متفاوت تشکیل شده اند و به منظورکاربردهای گوناگون تولید میگردند.
در هر سیستم برودتی، وجود قطعه فیلتر درایر، جهت جذب رطوبت، ذرات جامد و گرد و غبار امری مهم و ضروری ست. فیلتر درایر وسیله ای ست که مواد نامطلوب سیکل تبرید را جذب می کند. این مواد نامطلوب در صورت وجود در سیستم برودتی باعث آسیب به سیستم می شود. فیلتر درایر های دانفوس به طور کلی در 2 مدل هرمتیک یا بسته و یا کر قابل تعویض تقسیم می شود.

مشخصات فیلتر کر درایر دانفوس 48DC :
ظرفیت جذب رطوبت در دمای °24 بر حسب قطره آب:
R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414

ظرفیت جذب رطوبت در دمای °52 بر حسب قطره آب:
R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272

گاز های مورد استفاده : R401A , R134a , R22/R407C , R402A , R404A , R409A , R410A , R421A , R422D , R502 , R507A