شیر سماوری طرح پکنز

مشخصات, قیمت و خرید شیر سماوری ایرانی

تماس بگیرید

96 قلم

ایران
برنج
"1/2 G
25 بار

مشخصات, قیمت و خرید شیر سماوری ایرانی طرح پکنز

این محصول قبل از مانومتر (گیج فشار) برای کنترل فشارهای زیر 25 بار و جلوگیری از آسیب رسیدن به بوردن فشارسنج مورد استفاده قرار می گیرد که به آن شیر سماوری می گویند که در حالت عادی بسته است و با چرخاندن دسته ی آن، جریان عبور می کند.
شیر سماوری وسیله ای برای قطع سریع جریان مایع،گاز یا بخار در مسیر رسیدن به گیج های اندازه گیری فشار می باشد. شیر سماوری فرصت کنترل جریان وارده به فشار سنج را با توجه به موقعیت قرار گرفتن دسته (با حرکت چرخشی) ایجاد می کند.

مشخصات شیر سماوری ایرانی طرح پکنز :
جنس بدنه شیر : برنج
اتصال : "1/2 G
دمای کاری : 40- تا 70+ درجه
فشار قابل تحمل : 25 بار

برای اطلاع از مشخصات, قیمت و خرید شیر سماوری ایرانی طرح پکنز به این صفحه مراجعه نمایید.