رله نشت یاب گاز ماداس MADAS مدل MTC10

مشخصات, قیمت و خرید رله نشت یاب گاز ماداس MADAS مدل MTC10 ساخت ایتالیا

MADAS

19,300,000 تومان

5 قلم

رله نشت یاب گاز ماداس MADAS مدل MTC10

وظیفه دستگاه نشت یاب بررسی وضعیت نشتی شیر های برقی است تا چنانچه به هر علت شیر دچار نشتی شدند برای جلو گیری از بروز خطرات احتمالی خطا اعلام کند و مشعل را خاموش کند. زمان تست خط توسط نشت یاب در زمان خاموشی مشعل صورت می گیرد و در طول زمان تست،مشعل استارت نمی کند. در صورتی که تست نشتی با موفقیت انجام شود ،مشعل مجاز به استارت مجدد خواهد بود و در غیر این صورت مشعل دیگر اجازه استارت شدن را پیدا نمی کند. اجزای تشکیل دهنده این سیستم شامل یک و یا دو سویئچ فشار و یک باکس کنترلر است که کار آن برق دار کردن به موقع شیرهای برقی تک ضرب و تدریجی و دریافت فرمان از پرشر سویئچ است. سوئیچ فشار بین شیر های تک ضرب و تدریجی نصب شده است و مدار برق سویئچ و شیرها به کنترلر می شود.